Bezig met laden
Samenvatting

Voor het snelle overzicht

Lees verder

Voorwoord

 

‘Een gewoon, goed leven, waarin je je kunt blijven ontwikkelen’.
 

Talant wil dat onze cliënten de beste zorg krijgen. En ook dat zij zelf kunnen beslissen over hun eigen leven en ontwikkeling. Wij willen dat cliënten een zo goed en normaal mogelijk leven leiden waarin ze zich kunnen blijven ontwikkelen. Wij gaan hierbij altijd in gesprek met de cliënt en zijn verwant om de beste zorg te bieden.

In dit periodieke online verslag Kwalitijd laten we zien hoe wij dit doen. Op verschillende manieren werken we aan verbetering van kwaliteit van bestaan, van zorg en ondersteuning. Hierbij staat het ‘goede gesprek’ centraal. Cliënt - verwant – medewerker gaan in gesprek met elkaar. Wat gaat goed, wat kan beter? En spreken samen af hoe het (nog) beter kan.

Ik wens u veel leesplezier.
 

Auke Jelle Kingma
Directeur Talant

Samenvatting

Ons doel is dat onze cliënten de beste zorg krijgen. En ook dat zij zelf kunnen beslissen over hun eigen leven en ontwikkeling. Wij willen dat cliënten een zo goed en normaal mogelijk leven leiden waarin ze zich kunnen blijven ontwikkelen. Wij gaan hierbij altijd in gesprek met de cliënt en zijn verwant om de beste zorg te bieden.

Waar zijn wij trots op?
We doen veel om de kwaliteit van zorg voor onze cliënten te verbeteren. Dit is terug te lezen in het kwaliteitsrapport. We doen dit op de locaties, maar ook  binnen de hele organisatie.

Wij zijn trots op de volgende resultaten:

  • We steeds meer gezamenlijk met cliënten, verwanten en medewerkers werken aan verbetering. Dit doen we door met elkaar in gesprek te gaan. Dit heet het ‘goede gesprek’.
  • In de externe audit hebben we laten zien dat onze medewerkers ruimte krijgen om zich verder te ontwikkelen op het gebied van persoonlijk leiderschap. De hoofden spelen hierin een belangrijke rol.
  • Cliënten en verwanten kunnen hun eigen plan nu online inzien.
  • In de teams worden gesprekken gevoerd over veiligheid op het werk. De gesprekken zijn gestart in de pilot Veilig Plus aanpak.
  • De uitkomst van een tweetal inspectiebezoeken. Zo hebben wij het voorschrijven en afbouwen van psychofarmaca op orde.

Waar kunnen we verbeteren?
Er is een aantal punten die we kunnen verbeteren. Veel verbeteracties worden op de locatie opgepakt. Denk bijvoorbeeld aan de verbetering naar aanleiding van een klacht of een ongewenste gebeurtenis. Ook de verbeteracties die worden besproken in het ‘goede gesprek’ worden op de locatie opgepakt. 

In 2018 hebben we de volgende verbeteracties:

  • Wij willen nog beter weten welke informatie uit het ‘goede gesprek’ komt. Deze informatie kan worden gebruikt om verbeteringen in te zetten voor de hele organisatie. We kijken naar de mogelijkheden om informatie te analyseren.
  • Het proces rondom de registratie, toepassen en afbouw van de vrijheidsbeperkende maatregelen wordt verduidelijkt. Op dit moment registreren wij dwangbehandeling nog niet altijd juist. In 2018 wordt een Alliadebreed team opgericht om de registratie van vrijheidsbeperkende maatregelen te verbeteren. Dit team heeft ook als taak de deskundigheid van medewerkers te vergroten, te adviseren en de maatregelen te bewaken.
  • De basismethodiek wordt verder ontwikkeld met daarin aandacht voor leren en ontwikkelen.
  • Verdere deelname van cliënten aan de maatschappij stimuleren. Dit onder andere door inzet van vrijwilligers en extra aanbod van activiteiten, zoal die van de Culturele Hoofdstad Leeuwarden/Friesland 2018.
  • In samenwerking met scholen opleidingstrajecten opzetten. Waaronder een leer-werktraject met baangarantie en een traject voor zij-instromers.

 

 

Meriant delen.