Bezig met laden
Wat vinden onze Raden ervan?

Reflectie

Lees verder

Reflectie


We hebben onze medezeggenschapsraden om een reflectie gevraagd.

Talant heeft de Centrale Cliëntenraad (CVR), Centrale Cliëntvertegenwoordigersraad (CCVR) en de Ondernemingraad (OR) Talant gevraagd te reageren op het conceptjaarverslag. Omdat het de conceptversie betrof zijn de tekstuele vragen, opmerkingen en aanvullingen verwerkt in het verslag.

Centrale Cliëntenraad

De CCR heeft de onderwerpen in het verslag besproken die belangrijk zijn voor de cliënten. De CCR wil graag dat in het kwaliteitsverslag staat welke verbeterpunten Talant het belangrijkst vindt om eerst te verbeteren. Daarnaast vindt de CCR het belangrijk om de volgende punten op te nemen in het verslag.

Vrijheidsbeperkende maatregelen
De CCR vindt dit een belangrijk onderwerp. In het verbeterplan van het kwaliteitsverslag moet staan dat er goed geëvalueerd wordt. Wanneer je evalueert kun je een beter stappenplan opzetten en werk je aan dit onderwerp zodat het verbeterd wordt.

Klachten
Goede communicatie is belangrijk. De CCR vindt dat begeleiders niet altijd goed doorvragen. Hierdoor begrijp je elkaar niet altijd goed. Dit geeft problemen.

Incidenten
Een incident moet altijd gemeld worden. Hier kan Talant van leren en zorgen dat het beter gaat. De CCR vindt dat begeleiders goed opgeleid moeten zijn om goed te reageren op een incident. De CCR denkt dat je hierdoor agressie kan voorkomen.

Vertrouwenspersoon
Niet iedereen kent de vertrouwenspersoon en weet wat deze doet. Talant moet hiermee meer gaan doen.

Centrale Cliëntvertegenwoordigersraad

De CCVR heeft samen met de CCR een scholing gehad van het LSR (Landelijk Steunpunt (mede) zeggenschap). In deze scholing is duidelijk gemaakt aan welke eisen een kwaliteitsverslag moet voldoen. Ook is de rol van de medezeggenschap bij dit onderwerp besproken. "De CCVR wil graag in het verslag een overzicht van alle verbeterpunten zien, die in het verslag op verschillende pagina's worden benoemd. Ook moet daarin duidelijk zijn welke punten Talant eerst aan wil pakken en welke punten minder prioriteit hebben. In de vergadering is besproken dat het onderwerp vrijheidsbeperkende maatregelen een hoge prioriteit heeft. Over dat onderwerp wil de CCVR ook in het verslag terugzien hoe dit de komende jaren wordt aangepakt".

Ondernemingsraad Talant

"De ondernemingsraad heeft het kwaliteitsverslag gelezen en besproken in zijn vergadering. Het verslag is helder en duidelijk."De OR mist onder het kopje 'gezondheid medewerkers' de preventieve maatregelen die genomen worden. De OR adviseert Talant om deze maatregelen in het verslag te vermelden.

De OR wil graag in een vergadering met directie van Talant bespreken wat zij belangrijk vindt als het gaat om kwaliteit van zorg.

Meriant delen.