Wij werken samen met andere organisaties

In 2016 hebben we als Talant meegedaan aan de Proeftuin Vernieuwd kwaliteitskader gehandicaptenzorg. Daardoor konden wij en 23 grote en kleine organisaties uit het hele land het vernieuwde kader uitproberen.

Externe Visitatie

Wij hebben met de zorgorganisaties Careander en De Parabool ervaring opgedaan met externe visitatie. Een kritische, opbouwende reflectie van buitenaf aan de hand van het kwaliteitsverslag. Dit met als doel om van elkaar te leren. Cliënten waren bij deze visitatie aanwezig. Als verbeterpunt  kwam naar voren dat het belangrijk is een vorm van visiteren te ontwikkelen die (beter) past bij de ervaring en beleving van cliënten.

De Centrale Verwantenraad gaf Talant tijdens de externe visitatie het volgende compliment: “Alles wat gedaan wordt staat in het teken van de cliënt (perspectief cliënten en mantelzorger”).

Op basis van de ervaringen zal in maart/april 2019 met dezelfde organisaties weer een externe visitatie plaatsvinden.