Gezamenlijk verbeteren

Wij gaan met cliƫnten, verwanten van cliƫnten, medewerkers en vrijwilligers op de locaties in gesprek over wat goed gaat en wat beter kan. Omdat we vinden dat we dat het beste samen kunnen doen. We noemen dit het 'goede gesprek'. Het 'goede gesprek' is ontwikkeld als instrument voor (team)reflectie.

Wat is het 'goede gesprek'?

In dit gesprek maken we gezamenlijk afspraken over verbeteringen. Deze worden vastgelegd. Deze informatie biedt input voor het plan van de locatie.

Als we dan een volgend goede gesprek hebben, dan gaan we na hoe het staat met de afgesproken verbeteringen. Ook  wordt opnieuw stil gestaan bij de vraag: wat gaat goed en wat kan beter?

Ervaringen

Eind 2017 zijn we gestart met het voeren van het 'goede gesprek' op de locaties. Op bijna alle locaties van Talant is het 'goede gesprek' in 2017 gevoerd. De gespreksonderwerpen zijn erg divers en de verbeteracties verschillen ook per locatie. Er zijn dan ook geen Talantbrede conclusies te trekken uit de gesprekken. De afgesproken verbeteringen  staan in het locatieplan.

Een paar uitspraken vanuit het goede gesprek die men graag met iedereen wil delen:

Wy hawwe in stim. Der wurdt nei us harke” (cliënt)

“We zijn trots op onze locatie” (medewerker)

“Korte lijntjes en open communicatie is belangrijk” (verwant)

“Blijf in contact met elkaar” (hoofd)