Onze aandacht richt zich op klachten

Wij willen leren van de klachten die wij krijgen. Klachten proberen we in eerste instantie op te lossen waar zij zijn ontstaan.

Klachten worden ook gemeld bij de leidinggevende van de locatie. Wanneer de klachten niet met de leidinggevende kunnen worden opgelost komt de (onafhankelijke) klachtenadviseur in beeld. Cliënten en verwanten kunnen ook altijd rechtstreeks naar de klachtenadviseur gaan.

Talant registreert de klachten en rapporteert erover (anoniem natuurlijk), zodat we niet alleen klachten oplossen, maar er ook van kunnen leren.

 

2017

Aard van de klachten en trends
In 2017 zijn 49 klachten gemeld bij de klachtenadviseur.

Zorg en begeleiding is in 2017 het meest genoemd als oorzaak en/of het verergeren van de klacht (in totaal 8). De diversiteit van de klachten binnen deze categorie is groot. Op locatieniveau is ingezet op verbetering. In 2016 was informatie en communicatie de meest genoemde oorzaak van de klacht. Communicatie wordt nog steeds regelmatig genoemd als oorzaak maar aanzienlijk minder dan in voorgaande jaren. Wat opvalt is dat cliënten/verwanten die onvrede uiten minder vaak aangeven dat ze te laat zijn geïnformeerd.

In totaal zijn 41 klachten naar tevredenheid afgerond. Drie klachten zijn nog in behandeling en vier klachten zijn deels naar tevredenheid afgerond.