Onze aandacht richt zich op incidenten

Alle medewerkers moeten incidenten die hebben plaatsgevonden tijdens hun werk of waarvan zij getuige zijn, melden. Deze meldingen worden maandelijks in het werkoverleg op locatie besproken en er wordt over gerapporteerd in de viermaandsrapportages. Het doel hiervan is samen leren en verbeteren.

In enkele gevallen wordt naar aanleiding van een incident een intern onderzoek uitgevoerd. Bij een intern onderzoek kijken medewerkers uit een ander organisatie onderdeel wat er is gebeurd en hoe dit in het vervolg voorkomen kan worden.

2017

•Ten opzichte van 2016 (13828 meldingen) zijn er in 2017 (15381 meldingen) beduidend meer incidenten gemeld. Ruim 11% meer. Talant heeft een open meldingscultuur. Dat willen we ook.
•De meeste incidenten - ook in 2017 – gaan over agressie, medicatie, automutilatie (zichzelf opzettelijk verminken) en vallen.

Alle meldingen worden in het team besproken en zo nodig worden ook verbeteracties uitgezet en/of worden medewerkers (extra) geschoold. Doordat de incidenten met agressie toenemen, besteden we hier extra aandacht aan. Deze toename komt omdat er steeds meer cliënten bij ons wonen met gedragsproblemen.

We zien vaker dan vroeger dat medewerkers letsel oplopen. In september 2017 zijn we gestart met een pilot Veilig Plus aanpak, in regio Midden I. Teams gaan met elkaar in gesprek over veiligheid op het werk.