Onze aandacht richt zich op de vertrouwenspersoon

Cliƫnten en verwanten van Talant kunnen ook gebruik maken van een onafhankelijke vertrouwenspersoon om in vertrouwen zaken te bespreken met iemand die niet in dienst is van Talant. Dat draagt bij aan de kwaliteit van zorg.

In 2017 hebben de vertrouwenspersonen (dat kan een professional zijn, maar ook een ervaringsdeskundige) via locatiebezoeken contact gehad met 124 cliënten. Er zijn 9 bijeenkomsten op locaties georganiseerd door de vertrouwenspersoon. Doel ervan was om op een laagdrempelige manier de vertrouwenspersoon voor te stellen aan cliënten en verwanten. Ook via de sociale media is de vertrouwenspersoon onder de aandacht gebracht.

Tien cliënten hebben via de mail of telefoon contact gezocht met de vertrouwenspersoon. Daarnaast zijn er 43 vertrouwelijke gesprekken gevoerd. De gesprekken gingen o.a. over dagbesteding, leven in de groep of de persoonlijke situatie van de cliënt.

Het aantal cliënten dat ondersteuning vraagt van de vertrouwenspersoon is niet gegroeid. Het aantal verwanten dat ondersteuning vraagt van de vertrouwenspersoon blijft laag. Er zal in 2018 gekeken worden naar een actievere manier om de cliënten en verwanten te bereiken. Zo wordt er een filmpje gemaakt om de bekendheid van de vertrouwenspersoon te vergroten.

De vertrouwenspersoon zoekt – als sprake is van een klacht afstemming met de klachtenadviseur van Talant.