Wij toetsen onszelf en elkaar

We voeren audits of toetsingen uit om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Het team kwaliteit voert (onaangekondigde) audits uit. Met de resultaten gaat het hoofd samen met het team aan de slag met de verbeterpunten. 

We zetten toetsinstrumenten in waarbij medewerkers zelf de kwaliteit van zorg kunnen toetsen of waarbij collega’s elkaar toetsen. Doordat medewerkers de kwaliteit beoordelen bij hun eigen team of bij collega’s, wordt het leereffect en de bewustwording vergroot. Dit draagt bij aan borging.

Voorbeelden van toetsinstrumenten die ontwikkeld zijn en worden gebruikt zijn:

• VBM (Vrijheidsbeperkende Maatregelen)
• Infectiepreventie

Resultaten Vrijheidsbeperkende maatregelen (VBM) 2017

In 2016 en 2017 is een aantal locaties intercollegiaal getoetst op VBM. Ook zijn de cliƫntdossiers geanalyseerd op VBM en was er aandacht voor het invullen van de registratieformulieren voor VBM in het Web-OP.

Uitgangspunt bij het toepassen van VBM is ‘nee tenzij’. Wanneer wel een VBM wordt toegepast, wordt dit op het registratieformulier in het ondersteuningsplan vastgelegd . Hier is een belangrijke rol voor de gedragskundigen weggelegd. Dat we dit steeds beter doen zien we in de audits terug:

• De meeste registratieformulieren zijn volledig en duidelijk ingevuld en er is een specifiek cliëntgebonden instructie/advies aanwezig.
• In elk OP is vastgelegd welke VBM wordt toegepast.
• Elke cliënt of wettelijk vertegenwoordiger is geïnformeerd over de redenen van toepassing van de VBM.

Verbeterpunten:

• Niet bij elke VBM is een duidelijke strategie afgesproken hoe de VBM te beëindigen.
• Er wordt zelden over vrijheidsbeperkende maatregelen gerapporteerd.
• Niet elke VBM wordt multidisciplinair geëvalueerd. 

Het proces rondom de registratie, toepassen en afbouw van de vrijheidsbeperkende maatregelen wordt verduidelijkt. In 2018 wordt een Alliadebreed team opgericht om de registratie van vrijheidsbeperkende maatregelen te verbeteren. Dit team heeft ook als taak de deskundigheid van medewerkers te vergroten, te adviseren en de maatregelen te bewaken.