Succesvolle ISO-certificering Alliade 2017

Wij zijn een gecertificeerde zorgaanbieder en dat willen we blijven. Daarom laten wij ons jaarlijks toetsen door externe auditoren.

Succesvolle ISO-certificering  Alliade 2017
In november 2017 heeft de externe audit voor het eerst Alliadebreed plaatsgevonden. Ook zijn we overgestapt van HKZ- naar ISO-certificering. Het ISO-certificaat past beter bij ons beleid en onze organisatie omdat het veel meer ruimte geeft aan eigenaarschap en professionaliteit. Sinds 2018 hebben wij het ISO-9001 kwaliteitscertificaat.

Resultaten toetsing

De externe auditoren zijn onder andere positief over:

  • De ruimte die de medewerkers krijgen op het gebied van persoonlijk leiderschap en hoe ze zich hierin kunnen ontwikkelen. Hoofden spelen hierin een belangrijke rol.
  • De manier waarop we ketenzorg bieden en ontwikkelen (zoals bijvoorbeeld in kliniek de Omswaai). Dit doen we in nauwe samenwerking met betrokkenen en stakeholders.
  • De focus van onze AVG-artsen. AVG-artsen richten zich op ontwikkelpunten bij cliënten en werken pro-actief samen met met gedragskundigen en zorgverleners/begeleiders.

Verbeterpunten zijn:

  • Cliëntdossiers die niet altijd goed op orde zijn. Er is inmiddels in kaart gebracht wat ontbrak en dit wordt opgelost. Persoonlijk begeleiders krijgen een training over methodisch werken in het cliëntdossier (Web-OP).
  • Inwerktraject voor nieuwe collega’s. Ook dit is inmiddels beter geregeld. Nieuwe medewerkers worden beter begeleid en ingewerkt .

Het proces rondom de registratie, toepassen en afbouw van de vrijheidsbeperkende maatregelen wordt verduidelijkt. In 2018 wordt een Alliadebreed team opgericht om de registratie van vrijheidsbeperkende maatregelen te verbeteren. Dit team heeft ook als taak de deskundigheid van medewerkers te vergroten, te adviseren en de maatregelen te bewaken.