Het bestuur en directie gaan in gesprek op locatie

De Raad van Toezicht, Raad van Bestuur en directeur praten ook met cliënten, verwanten, medewerkers en vrijwilligers over de kwaliteit van zorg. Dit noemen we een walkaround. Ook dit is een vorm van het 'goede gesprek'. Op deze manier willen we horen hoe het gaat op de locatie.

Met deze gesprekken willen we de gezamenlijke verantwoordelijkheid versterken. In de gesprekken formuleren we op afdelingsniveau verbeterpunten voor kwaliteit en veiligheid. Het hoofd en het team gaan aan de slag met de verbeterpunten. De resultaten daarvan delen we met de deelnemers aan de gesprekken. De deelnemers ervaren deze gesprekken als zeer positief.

Talant brede uitkomsten

In 2017 zijn 6 locaties bezocht. Elke locatie heeft zijn eigen punten waar men trots op is en wat verbeterd kan worden.

Er zijn een aantal punten die meer dan één keer naar voren komen:

  • Zo is men over het algemeen trots op de locatie, het team en de samenwerking. Maar men is vooral trots op de inzet van medewerkers voor de cliënten. Cliënten en verwanten zijn hier tevreden over. Dat willen we zo houden. In 2018 voeren we een nieuw clienttevredenheidsonderzoek uit.
  • Ook blijkt hoe belangrijk het is om goede en voldoende medewerkers te hebben in situaties van cliënten met complex gedrag. Medewerkers ervaren het als een uitdaging om op basis van de indicaties goede zorg te blijven bieden. We bieden medewerkers methodieken en scholingen om goed om te gaan met complex gedrag.