Verbeterproces ECD-Web-OP

Het doelmatig rapporteren (planmatig werken) is de huidige norm geworden. Locaties die nog niet of beperkt op het plan (doelen) rapporteren zijn nog slechts uitzonderingen.

Er wordt beter en meer volgens de SOAP methode gerapporteerd. Dit zien wij terug in kwartaalrapportage waar per locatie de vordering uiteen wordt gezet. Nu we het planmatig werken hebben bereikt kunnen we de gegevens gaan gebruiken om de kwaliteit van de zorg aantoonbaar en continue te verhogen. Hiervoor zal een medewerker het plan moeten bewaken en bijstellen daar waar nodig. Dit levert bijvoorbeeld aantoonbaar verbetering van de leefstijl van cliënten. De ontwikkeling hiervan zal door middel van rapportage worden bijgehouden en daar waar nodig worden bijgestuurd.