Cliënten- en verwantenportal

Met het portaal wordt inzage in het ondersteuningsplan eenvoudiger en de zorg transparanter. Het versterkt de driehoek cliënt, verwant en medewerker

Het cliënten- en verwantenportaal Inzage is alleen mogelijk voor mensen die daar wettelijk voor gemachtigd zijn. Dat kan dus de cliënt zelf en/of de cliëntvertegenwoordiger zijn. De portaal is een beveiligde en persoonlijke online omgeving.

Vanaf mei 2017 is het cliënten- en verwanten portaal gefaseerd binnen Talant uitgerold. Alle cliënten en verwanten zijn geïnformeerd door het hoofd en of een begeleider van de locatie.

Het online kunnen inzien van het ondersteuningsplan is voor iedereen nieuw. Voor de cliënt of cliëntvertegenwoordiger, maar ook voor medewerkers. Begeleiders en hoofden waren aanvankelijk wat ‘huiverig’ over digitale inzage en dachten dat het tot veel onrust zou leiden. In de praktijk blijkt dit heel erg mee te vallen. Verwanten en medewerkers zijn positief. Iedereen heeft inzage en daardoor dezelfde informatie. Verwanten zijn meer betrokken bij de zorg en kunnen meedenken aan verbeteringen.