Bezig met laden
Onze kwaliteit van zorg

Daar werken wij iedere dag hard aan

Lees verder

Onze kwaliteit van zorg


Wij bieden goede en veilige zorg die voldoet aan de kwaliteitseisen. Wij werken aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg door informatie te verzamelen en te verbeteren als dat nodig is. We doen dit op op verschillende manieren: door 2 keer per jaar in gesprek te gaan met de cliënt en/of zijn vertegenwoordiger tijdens de bespreking van de ondersteuningsplan, door onderzoek te doen en door er met elkaar over te praten: op locaties, maar ook op Talantniveau.

Zo verbeteren wij onze zorgkwaliteit

Wij verzamelen informatie

Om te kunnen meten hoe o.a. de kwaliteit van ons zorgaanbod wordt ervaren, verzamelen wij verschillende gegevens. Onze aandacht richt zich op:

Cliënten hebben eigen regie op hun plan

Met de komst van het cliënten- en verwantenportaal wordt inzage in het ondersteuningsplan eenvoudiger en de zorg transparanter. Het versterkt de driehoek cliënt, verwant en medewerker.

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Rapporten en meldingen

 • Inspectierapporten IGZ

  In 2017 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd Talant drie keer een bezoek gebracht.

  1.De locaties de Wouden en Ringweg in Drachten

  De inspectie bracht een bezoek in het kader van de toetsing dwangbehandeling(BOPZ). Tijdens het bezoek is op cliëntniveau gesproken over de BOPZ. Het rapport is mede daarom niet gepubliceerd. Er zijn wel algemene bevindingen:

  •  De inspectie ziet dat er hard is gewerkt aan de verbeterplannen na een eerder bezoek in 2015.
  •  De medewerkers van Talant kennen het beleid van Talant om zo weinig mogelijk vrijheidsbeperkingen en dwang toe te passen bij de cliënten en zoeken alternatieven om vrijheidsbeperking te voorkomen.
  •  De scholing in en het toepassen van de Triple C-methodiek heeft positief effect op het afbouwen van vrijheidsbeperkende maatregelen. Triple C is een methode waarmee je mensen met een verstandelijke beperking en ernstige gedrags- of psychische problemen kunt begeleiden
  •  Door de nieuwe registratie van onvrijwillige zorg binnen Talant is nauwkeurig omschreven welke vrijheidsbeperkende middelen en maatregelen worden toegepast per cliënt. Ook wordt aandacht besteed aan het plan van aanpak van de afbouw van de vrijheidsbeperkende maatregel.
  •  Afzonderingsruimtes zijn op locatie in Drachten afgebouwd.

 • Meldingen IGZ

  Talant registreert incidenten om haar zorg te verbeteren. Als een incident ernstige gevolgen heeft voor een cliënt en vermoedelijk is veroorzaakt door een gebrek aan kwaliteit van zorg is sprake van een calamiteit. Zorgorganisaties zijn verplicht calamiteiten te melden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Bij een calamiteit wordt altijd een intern onderzoek uitgevoerd. Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd en hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden.

  Meldingen 2017
  In 2017 zijn 2 meldingen gedaan bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd:

  • Een melding van financieel misbruik door een medewerker. Deze medewerker is op staande voet ontslagen.
  • Een melding van het overlijden van een cliënt door verslikking. Onder leiding van een extern voorzitter heeft er intern onderzoek plaatsgevonden. De melding is afgesloten bij de IGJ. Naar aanleiding van dit incident en op basis van de uitkomsten van het onderzoek zijn acties ondernomen om, daar waar mogelijk, herhaling te voorkomen.

Meriant delen.