Teamsamenstelling

De zorg en ondersteuning wordt verleend op woonlocaties, dagbestedinglocaties, kinderdagcentra (KDC’s ) of bij de Omswaai. Bij kliniek de Omswaai kunnen mensen met een verstandelijke beperking en (het vermoeden van) psychiatrische problemen terecht voor onderzoek, behandeling en crisisopname.


In de teams zijn verschillende begeleiders werkzaam op MBO -3  en MBO-4 niveau en op HBO-niveau. Er is altijd een vaste contactpersoon voor de cliënt, een persoonlijk begeleider die samen met de cliënt het ondersteuningsplan opstelt en samen met de gedragskundige de zorg evalueert. De teams worden (para)medisch begeleid door een team van artsen-VG, verpleegkundig specialisten, gespecialiseerde paramedici en gedragskundigen. Onderlinge samenwerking is essentieel, zodat begeleiders in de dagelijkse ondersteuning van cliënten klachten kunnen voorkomen, beperken of herkennen. Is er sprake van (para)medische hulpvragen of gedragsproblematiek, dan staan de specialisten klaar voor diagnostiek en behandeling.

 

Word jij onze nieuwe begeleider?

Talant zoekt door heel Friesland begeleiders voor vakanties en weekenden! Word jij onze nieuwe collega? Kijk op www.talant.nl/begeleider en solliciteer meteen!