Verzuim

Het verzuim binnen Talant is de afgelopen drie jaar redelijk stabiel. 2017 toont een lichte stijging. Deze stijging is vergelijkbaar met de rest van de branche. Met 5,14% is het verzuim bij Talant in 2017 lager dan dat van de branche.

De meldingsfrequentie is wat verder gedaald. Er is wel een stijging van het langverzuim (langer dan 3 maand – 1 jaar). Een eenduidige oorzaak voor het (licht stijgende) verzuim is er niet. Het verzuim is complex. De stijgende gemiddelde leeftijd van medewerkers lijkt ervoor te zorgen dat er meer ernstige chronische aandoeningen voorkomen. Maar ook bijvoorbeeld privé-problemen, werkdruk en psychische klachten spelen een rol. Er wordt veel bedrijfsmaatschappelijke werk ingezet, ook preventief. Daarnaast is het beleid op fysieke belasting actueel gemaakt. Dit richt zich onder andere op het voorkomen hiervan en er zijn weer nieuwe trainingen voor ergotherapeuten beschikbaar. Hoofden zijn in gesprek met hun medewerkers over hun duurzame inzetbaarheid en het voorkomen van ziekteverzuim.