Zo meten wij de tevredenheid van medewerkers

Een keer in de drie jaar wordt een groot onderzoek uitgevoerd naar de tevredenheid van medewerkers. De meest recente is in 2015 gehouden. Daarnaast wordt drie keer per jaar een steekproef gehouden onder medewerkers, waarin gevraagd wordt naar hun ervaring.

322 medewerkers hebben de steekproef MTO ingevuld in de derde periode van 2017. De tabellen geven inzage in de uitkomsten.

De thema’s uit MTO leren/ontwikkelen en regelruimte komen nadrukkelijk terug in Bedrijfsplan 2018. Acties die in 2018 worden uitgezet:

  • Verder vormgeven van een mobiliteitsprogramma: een manier om te blijven leren is om bijvoorbeeld van werkplek te veranderen. Het onderwerp wordt in elk jaargesprek besproken.
  • Praktijkroute MBO-V
  • Continueren van het leiderschapsprogramma voor medewerkers. We willen eigenaarschap stimuleren door regelruimte te bieden en de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie te leggen.