Ervaringsonderzoek

We kiezen voor de term ervaringsonderzoek in plaats van tevredenheidsonderzoek, omdat wat we willen weten verder gaat dan alleen de vraag ‘bent u tevreden?’. We willen van de ervaringen leren.

We hebben uitgangspunten geformuleerd voor de inzet van onderzoeken en instrumenten. Uitgangspunten zijn onder andere:

• metingen en onderzoeken zijn of worden onderdeel van bestaande processen
• metingen en onderzoeken moeten eenvoudig zijn

Voor het meten van clientervaringen in 2018 hebben we eind 2017 cliënten, verwanten, medewerkers, en hoofden uit een selectie van onderzoeksinstrumenten laten kiezen, die zoveel mogelijk aansluiten op onze uitgangspunten. Cliënten en verwanten hebben hun voorkeur uitgesproken voor het instrument /vragenlijst ‘Cliënten over Kwaliteit’ van het LSR (het landelijk steunpunt medezeggenschap).  Het LSR zal naast het afnemen van vragenlijsten, de methode van het 'goede gesprek' ook hanteren.

Voorafgaand aan de halfjaarlijke evaluatie van het ondersteuningsplan wordt de vragenlijst door cliënten (of samen met de begeleider) ingevuld. Daarnaast vullen verwanten een eigen vragenlijst in, vanuit hun perspectief. Beide vragenlijsten zijn onderwerp van gesprek tijdens de evaluatie.