Bezig met laden
Cliëntervaringen

Dit vinden cliënten en hun verwanten van ons

Lees verder

Cliëntervaringen


We vragen onze cliënten wat ze vinden van de zorg die ze krijgen. Dat doen we als we elk half jaar het ondersteuningsplan evalueren, dat doen we door ‘de dialoog in de driehoek’ en dat doen we in het 'goede gesprek'. Dan maken we ook afspraken over wat beter kan en hoe we dat gaan doen.

Het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg vraagt daarnaast dat we elke drie jaar onderzoek doen naar cliënttevredenheid. Van de uitkomsten van dat onderzoek leren we ook hoe we de zorg kunnen verbeteren.

Cliënttevredenheid CTO

Het laatste onderzoek is van 2015. Cliënten gaven Talant toen een waardering van 76,3, dat is een rapportcijfer van 7,6.

We doen het beter dan andere zorgorganisaties in de gehandicaptenzorg als het gaat om:
• (Aandacht voor) gezonde leefstijl.
• Stimuleren van eigen keuzes van cliënten.

We doen het minder goed dan andere zorgorganisaties als het gaat om:
• Tijd die woonbegeleiders hebben voor cliënten.
• Hulp bij het leren van nieuwe dingen.

Wat hebben we met de uitkomsten gedaan?
De uitkomsten van het cliënttevredenheidsonderzoek zijn meegenomen in een ontwikkelproject. Een project waarin wij samen met het UMCG een basismodel (methodiek) bouwen. Een van de inzichten uit het onderzoek bij de ontwikkeling van het basismodel is, dat we extra aandacht willen besteden aan cliëntthema’s als leren, ontwikkeling /ontplooiing. Het onderzoek liet ons zien, dat we in de zorg de nadruk leggen op aspecten als nabijheid, veiligheid en vertrouwen. En dat is een bevestiging van het cliënttevredenheidonderzoek.

Dit vinden we als organisatie ook erg in belang van cliënten –> leren/ontplooien vanuit een veilige basis. Maar soms hebben onze medewerkers nog te weinig aandacht voor leren of zijn zich er te weinig bewust van. Dit willen we met het nieuwe basismodel verder gaan verbeteren.

In 2018 worden tijdens het cliëntervaringsonderzoek, deels dezelfde vragen gesteld. Op die manier gaan we kijken of we ons hebben verbeterd op de (beleving) van bovenstaande onderdelen.

Meriant delen.